Közzétételi lista

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága

Hivatalos név

Ajkai Magyar Imre Kórház

2023. 04. 25

Előző állapot törlendő

Változásokat követően azonnal

Székhely

8400 Ajka, Korányi Frigyes u. 1.

2023. 04. 25

Telephely

-

.

Postacím

8400 Ajka, Korányi Frigyes u. 1.

2023. 04. 25

Telefonszám

+36 88/521-800

2023. 04. 25

Faxszám

-

.

Központi elektronikus levélcím

korhazig@korhazajka.hu

2023. 04. 25

A honlap URL-je

Www.korhazajka.hu

2023. 04. 25

Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége

8400 Ajka, Korányi Frigyes u. 1.

Telefon: +36 88/521-800

E-mail: korhazig@korhazajka.hu

2023. 04. 25

Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Az ügyfélfogadás rendje

Szervezeti struktúra

Alapító Okirat Módosító okirat »

2023. 04. 25

Alapító Okirat »

2023. 04. 12

Organogram »

2024. 03. 13

SZMSZ »

2024. 03. 13

A szerv vezetőinek beosztása, megnevezése, hivatali elérhetősége

mb. Főigazgató:
Dr. Királyné Dr. Gősi Erika
E-mail: korhazig@korhazajka.hu

Orvos igazgató:
Dr. Királyné Dr. Gősi Erika
E-mail: orvosig@korhazajka.hu

Ápolási igazgató: Sümegi Józsefné
E-mail: sumegim@korhazajka.hu

Gazdasági igazgató
Farkas Mária Anna
E-mail: gazdig@vmkorhaz.hu
06-88/556-211
8200 Veszprém, Kórház utca 1., "D" épület, II. emelet

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve

Nem releváns

2023. 04. 25

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

Nem releváns

2023. 04. 25

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Nem releváns

2023. 04. 25

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Nem releváns

Változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

Nem releváns

Változásokat követően azonnal

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Nem releváns

Változásokat követően azonnal

1.4. Közalapítványok

Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága

Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

Nem releváns

Változásokat követően azonnal

Változásokat követően azonnal

A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

Nem releváns

Változásokat követően azonnal

A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

Nem releváns

Változásokat követően azonnal.

1.5. Lapok

Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Nem releváns

Változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

Nem releváns

Változásokat követően azonnal

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

Nem releváns

Változásokat követően azonnal

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Vármegyei irányító intézmény: Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház

Cím: 8200 Veszprém, Kórház u. 1

Telefonszám: +36 88 556-000

e-mail cím: info@csfk.hu

honlap: www.csfk.hu

Irányítószerv: Belügyminisztérium

Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 2.

Központi telefonszám: +36-1-441-1000

E-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu

Fenntartó: Országos Kórházi Főigazgatóság

Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3. Központi telefonszám: +36-1/393-5070 E-mail: okfo@okfo.gov.hu

2023.04.25.

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Ügyfélkapcsolat:

Belügyminisztérium >>

Országos Kórházi Főigazgatóság >>

2023.04.25.

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.7. Költségvetési szervek

Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

Nem releváns

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Változásokat követően azonnal

A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Nem releváns

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Változásokat követően azonnal

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága

1., A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapító Okirat Módosító okirat »

2023-03-20

-

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Változásokat követően azonnal, az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

SZMSZ »

2024-03-13

-

SZMSZ »

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Organogram »

2024-03-13

-

Organogram »

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Jogszabályok listája (2023)>>

2023.02.24.

-

Jogszabályok listája (2022)>>

Adatvédelem és adatkezelés »

2024-01-23

-

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Térítési díjszabályzat »

2023-03-20

-

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2., Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

Nem releváns

3., A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Nem releváns

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben egyfajtánkként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Nem releváns

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben egyfajtánkként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

Nem releváns

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

Nem releváns

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Nem releváns

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Nem releváns

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

Nem releváns

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

Nem releváns

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

Nem releváns

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

Nem releváns

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns

III. Közszolgáltatások

Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Alapító Okirat Módosító okirat »

2023.04.25.

Változásokat követően azonnal (Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával)

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Alapító Okirat Módosító okirat »

2023.04.25.

Változásokat követően azonnal (Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával)

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Térítési díjszabályzat »

2023-04-25

Változásokat követően azonnal (Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával)

Házirendrend »

2023-04-25

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Térítési díjszabályzat »

2023-04-25

Változásokat követően azonnal (Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával)

IV. A szerv nyilvántartásai

Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

Adatbázisok »

2024.05.10.

Változásokat követően azonnal ,

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Adatvédelem és adatkezelés »

2023-04-25

Változásokat követően azonnal ,

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Adatvédelem és adatkezelés »

2023-04-25

Változásokat követően azonnal .

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Adatvédelem és adatkezelés »

2023-04-25

Változásokat követően azonnal .

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Térítési díjszabályzat »

2023-04-25

V. Nyilvános kiadványok

Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

Nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

Nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

Nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Nem releváns

VI. Döntéshozatal, ülések

Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Nem releváns

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

Nem releváns

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Nem releváns

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

Nem releváns

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

Nem releváns

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

Nem releváns

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

Nem releváns

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Nem releváns

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Nem releváns

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

Nem releváns

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Nem releváns

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

Nem releváns

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Nem releváns

VIII. Pályázatok

Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Pályázatok 2023-1 Pályázatok 2023-2 Pályázatok 2023-3 Pályázatok 2023-4

2023-04-25

-

Folyamatosan

IX. Hirdetmények

Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A hirdetmények felülete jelenleg fejlesztés alatt

2023-04-25

-

Folyamatosan

X. Közérdekű adatok igénylése

Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű adatigénylések teljesítésének intézményi eljárásrendjét rögzítő szabályzata >>

2024-01-23

Az előző állapot törlendő

Negyedévente

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Főigazgatói Titkárság

2023-04-25

Az előző állapot törlendő

Negyedévente

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Magyar Imre Kórház 8400 Ajka, Korányi Frigyes u. 1.

Telefon: +36 88/521-800

E-mail: korhazig@korhazajka.hu

2023-04-25

Az előző állapot törlendő

Negyedévente

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Dr. Varga Gábor Tel: 88/521-824 E-mail: vargag@korhazajka.hu

2023-04-25

Az előző állapot törlendő

Negyedévente

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Az előző állapot törlendő

Negyedévente

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns.

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns.

XI Közzétételi listák

Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista »

2023-04-25

Előző állapot törlendő

Változásokat követően azonnal

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

Nem releváns

  p> p>

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

2023 IV. negyedév »

2024-01-23

2023 I. negyedév »

2023 III. negyedév »

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

n.a

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Nem releváns

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Negyedévente

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Nem releváns

3.2. Költségvetések, beszámolók

Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága

I. Éves költségvetés

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései (évenként)

2024-01-12

2013 » 2013 Kincstári korr. 1 » 2013 Kincstári korr. 2 » 2014 » 2014 Kincstári korr. 1 » 2014 Kincstári korr. 2 » 2015 » 2015 Kincstári korr. 1 » 2015 Kincstári korr. 2 » 2016 » 2016 Kincstári korr. » 2017 » 2018 »

Elemi-koltsegvetes-I._2019 »

Elemi-koltsegvetes-II._2019.pd »

Elemi-koltsegvetes-I._2020.pdf »

lemi-koltsegvetes-II._2020 »

Elemi-koltsegvetes_2021 »

Elemi-koltsegvetes_2022 »

Eves-koltsegvetesi-beszamolo_2022 »

A változásokat követően azonnal

II. Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói (beszámolókként)

2023-04-25

2013 » 2014 » 2015 » 2016 » 2017 » 2018 » 2019 » 2020 » 2021 »

A változásokat követően azonnal

III. A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói (beszámolókként)

2023-04-25

A változásokat követően azonnal

3.3. Költségvetések, beszámolók

Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága

I. A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2023.IV. negyedév »

2024-01-24

2023.III. negyedév » 2023.II. negyedév »2023.I. negyedév » 2022. I. negyedév » 2022. II. negyedév » 2022. III. negyedév » 2022. IV. negyedév »

Negyedévente

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Negyedévente

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Negyedévente

II. Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

Nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

Nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

Nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

Nem releváns

III. Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

2023.II »

2024-01-29

2018 » 2019 » 2020 » 2021 » 2022 »

2023 »

A döntés meghozatalát követő 60. napig

IV. Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nem releváns

V. Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

Nem releváns

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Negyedévente

VII. Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

2023. évi közbeszerzési terv »

2023-04-25

2018 » 2019 » 2020 » 2021 »

Negyedévente

Egységes Közadatkereső

Egységes közadatkereső

Egységes közadatkereső »

2024-01-24

You have Successfully Subscribed!