EFOP-1.10.2-17-00007

Kedvezményezett neve: MAGYAR IMRE KÓRHÁZ
Projekt címe: „EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS”
Támogatás összege: 130.412.955.- FORINT
Projekt megvalósítás kezdete: 2019.01.01.
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.11.30.
Támogatás mértéke: 100%
Pályázat finanszírozása: EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP
Projekt azonosító száma: EFOP-1.10.2-17-00007

Projekt bemutatása

Kórházunk 1972-ben indult, fő tevékenysége a fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás ágazatába tartozik, alaptevékenysége körében alkalmazott egyéb szakfeladatok keretében működteti a fekvőbeteg osztályokhoz tartozó járó beteg szakrendeléseket, valamint gondozókat, jelenleg 250 aktív,179 krónikus ágyon és 59 járóbeteg szakrendelésen. A kórház indulásakor a szakdolgozók Ajka és vonzáskörzetéből kerültek felvételre, több mint negyven éve. Intézményünkben a szakdolgozói fluktuáció nem igazán volt jellemző,ezért évtizedekig zökkenőmentesen tudtuk biztosítani a humán erőforrást. 2012 óta a nők 40 éves nyugdíjazásának bevezetésével elkezdődött a szakdolgozói létszám csökkenése, mely évről-évre növekedést mutat. A hiány elsősorban a fekvőbeteg osztályokon szakfeladatot ellátó szakképzett ápolók tekintetében okoz egyre nagyobb problémát (felnőtt szakápoló,OKJ ápoló,diplomás ápoló). Folyamatosan 20 – 30 szakképzett ápoló hiányzik a rendszerből. A biztonságos beteg ellátást jelenleg szakképzett ápolóink mellékállasban,megbízási szerződéssel történő foglakoztatásával, valamint a túlóra díjak kifizetésével próbáljuk egyensúlyban tartani. Ugyancsak a munkaerő hatékony beosztását teszi lehetővé a mobil teamek létrehozása.

A kórházi fekvőbetegek minél magasabb színvonalú ellátása érdekében 6 új mobil teamet kívánunk létrehozni, mellyel jelentős mértékben biztosítható betegellátás minőségének javítása, illetve fejlesztése, amellyel elérhető a gyógyítás betegközpontúságának erősítése és a gyógyítás hatékonyságának növelése.

A multidiszciplináris funkcionális csoportok humánerőforrása, több szakma együttes tevékenységének eredményeképp hatékonyabban, gyorsabban kezelhetők bizonyos betegségek. A speciális betegség csoportok kezelésére létrehozott mobil teamek szélesebb körű ellátást tudnak biztosítani,egységes kezelési szemlélet alakulhat ki az intézményben.

A projekt műszaki-szakmai eredményei

Egy mobil team által ellátott esetek: 4 eset/hónap/mobil team
Elvégzett többletteljesítmény: 630munkaóra/hó

A projekt monitoring mutatói

Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma: 1 db
6 hónappal a program elhagyását követően egészségügyi és szociális szakdolgozói állást betöltő személyek száma az érintett térségekben: 116 fő

You have Successfully Subscribed!