EFOP-2.2.18-17 – 2017-00007

Kedvezményezett neve: MAGYAR IMRE KÓRHÁZ
Projekt címe: „BETEGBIZTONSÁG NÖVELÉSÉT CÉLZÓ FEJLESZTÉSEK AZ AJKAI MAGYAR IMRE KÓRHÁZBAN”
Támogatás összege: 88.053.138.- FORINT
Projekt megvalósítás kezdete: 2018.01.01.
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.11.15.
Támogatás mértéke: 100%
Pályázat finanszírozása: EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP
Projekt azonosító száma: EFOP-2.2.18-17 – 2017-00007

Projekt bemutatása

Az ajkai Magyar Imre Kórházban az elmúlt években uniós pályázatok segítségével megújult a sürgősségi ellátás, energiahatékonyságot célzó beruházással a teljes épületfelület cseréje történt meg, valamint a struktúraátalakítást támogatva a rehabilitációs szolgáltatások környezete újult meg, valamint a főépületben a diagnosztika, a betegirányítás és műtők megújításán túl a járó és fekvőbeteg ellátás vertikális tagozódása is megtörtént.

A betegbiztonság növelése érdekében tett erőfeszítések ellenére sajnálatos módon előfordulnak fertőzések a kórházban, továbbá az elmúlt évek fejlesztései ellenére nem sikerült minden közmű cseréje, így a vízellátó rendszerek elavultsága miatt már előfordult legionella fertőzés is az intézményben. A projekt keretében meg kívánunk felelni azon szándéknak ,mellyel az egészséügyi szolgáltatásaink mind magasabb szintű minőségi követelményeinek teljesítését jelentik, mind dolgozóink, mind a betegeink számára. A biztonságos egészségügyi ellátáshoz való esélyt kívánjuk megteremteni, mellyel az ittdolgozók és a hozzánk forduló betegek számára kívánjuk az elégedettségeit is növelni.

A projekt keretében rendszerszinten kívánunk foglalkozni a higiénés rendszerek kialakításával: kézhigiéné, magas rizikófaktorú betegellátó területek zár-fertőtlenítésével, egyéni kézhigiénével, endoszkóp fertőtlenítéssel, és a hálózati vízellátó rendszerek fertőtlenítését biztosító központi megoldások alakalmazásával. Ez utóbbi a kórház speciális elhelyezkedése miatt (un. Y alak) három központ kialakítását szükségeltetik, főként, hogy hivatalos vizsgálati eredmények miatt szükséges is a megoldása a vízellátó hálózatban levő baktériumok mentesítésének.

Ezen felül fejleszteni kívánjuk a patológiai eszközparkot is, mellyel szintén a kórházi fertőzések előfordulását szeretnénk minimalizálni. Az ajkai Magyar Imre Kórház működési engedélye szerint fekvő és járóbeteg ellátásra kötelezett, főként Ajka és vonzáskörzete tekintetében, de számos szakmacsoport esetében közel 100 ezer főnyi ellátási területtel rendelkezik. Az eddig megvalósított uniós pályázatok kapcsán szervezett szakmai tapasztalat alapján és a humánerőforrás feltételrendszere szerint jelen projekt végrehajtásához szükséges tapasztalat rendelkezésre áll.

A projekt céljai illeszkednek a szakmapolitikai célokhoz, megvalósulásával hozzájárul az Operatív Program prioritásaihoz és a Nemzeti REform Program kiemelt céljaihoz. Az egészségügyi ágazati stratégia specifikus célkitűzéseihez az ajkai Magyar Imre Kórház az egészéségügyi ellátórendszerben betöltött szerepének megfelelő, a betegbiztonságot előtérbe helyezve, az ellátottak elégedettségének növelését megcélzó fejlesztések végrehajtásával kíván hozzájárulni. A projekt végrehajtása során kiemelt jelentőségű az eszközbeszerzés, (önállóan támogatható tevékenység): higiénés rendszerek fejlesztése és a laborfejlesztések menüpont alatt. A projekt tevékenységei között az előkészítés során a közbeszerzési tevékenység és a megvalósíthatósági tanulmány szerepel, majd a végrehajtás során a menedzsment, a kötelező tájékoztatás. A projekt tervezése, előkészítés és végrehajtása során kiemelt figyelemmel vagyunk a horizontális szempontok érvényesítésére.

A projektet 12 hónapra tervezzük, melyet 2017. szeptemberében kívánunk kezdeni.

You have Successfully Subscribed!